Restauratie Oldtimers

Het restaureren van een voertuig omvat veel meer dan een nieuwe verflaag. De volgende punten vragen grondige aandacht: chassis, ophanging, motor, drijflijn, remmen, koetswerk, interieur, elektrische installatie, koelsysteem/verwarming, enz.

Hierbij is er een groot verschil tussen een volledige restauratie, een deel-restauratie, én grote en minder grote herstellingen, op welk gedeelte van de wagen ook. Het is ook niet altijd noodzakelijk over te gaan tot een volledige restauratie. 

De factoren die bepalend zijn bij de te ondernemen werken zijn de staat van alle componenten en delen van het voertuig en de verwachtingen van de eigenaar/klant. Bij een restauratie, wat wij interpreteren als een “volledige restauratie”, wordt het voertuig vóór enige demontage getest en gecontroleerd op alle mogelijke gebreken waarvan nota genomen wordt. Pas in tweede instantie kan overgegaan worden tot demontage, steeds vergezeld met grondig onderzoek van de gedemonteerde delen. De derde fase is het in kaart brengen van de te vervangen en de te herstellen onderdelen en planning in tijd. Pas op dit ogenblik kan een vrij juist kostenplaatje begroot worden.

Echter na een voorafgaandelijk onderzoek kunnen wij (op uitzonderingen na) een vrij reëel beeld vormen van waar we samen voor staan. Voor het volbrengen van het avontuur maken wij gebruik van deskundigheid, vakmanschap en ervaring.