Privacybeleid (GDPR) Atelier Moens

Deze website is eigendom van Atelier Moens, Nijverheidstraat 45 te 2800 Mechelen, email: rudi@atelier-moens.com, telefoon: 015 55 68 88, met ondernemingsnummer: 0400.817.559.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende aspecten i.v.m. privacy.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze site, d.w.z. teksten en fotomateriaal, zijn eigendom van Atelier Moens en mogen niet hergebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil ligt de bevoegdheid bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uw privacy in het kader van de GDPR wetgeving

De nieuwe regeling dateert van 25 mei 2018.  Uiteraard hechten wij het grootste belang aan uw privacy. Alle info op de site is vrij toegankelijk en u hoeft nergens persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Gegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt om contact te kunnen opnemen met onze klanten en administratief klantenbeheer zoals facturatie ingeval er diensten effectief worden besteld, en worden nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor marketing doeleinden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Atelier Moens, Nijverheidstraat 45 te 2800 Mechelen, rudi@atelier-moens.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u vragen om deze informatie te corrigeren indien dit nodig zou blijken, bijvoorbeeld wijzigen van uw adres, of gewoon het verwijderen van uw info uit ons bestand in een extreem geval, iets wat in principe vrijwel nooit voorkomt. Mogelijk wordt uw IP adres geregistreerd bij een bezoek aan de website, deze informatie dient enkel om de bezoekersstatistieken op te volgen maar wordt verder voor geen andere doeleinden gebruikt.

Gebruik van cookies

Mogelijk worden ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst bij het bezoeken van onze website. Dit is een standaard procedure, er zijn geen specifieke cookies in gebruik die gegevens verzamelen en zouden gebruikt worden voor reclame-doeleinden. Deze cookies zijn het normale gevolg van het surfen op het internet en kunnen absoluut geen schade voor u berokkenen.