Form Object
RESTAURATIE OLD TIMERS
Het restaureren van een voertuig omvat veel meer dan een nieuwe verflaag. De volgende punten vragen grondige aandacht; chassis, ophanging, motor, drijflijn, remmen, koetswerk, interieur, elektrische installatie, koelsysteem/verwarming, enz.

Hierbij is er een groot verschil tussen een volledige restauratie, een deel - restauratie en grote en minder grote herstellingen op welk gedeelte van de wagen ook. Het is ook niet altijd noodzakelijk over te gaan tot een volledige restauratie.
De factoren die bepalend zijn bij de te ondernemen werken zijn de staat van alle componenten en delen van het voertuig en de verwachtingen van de eigenaar/klant. Bij een restauratie, wat wij interpreteren als een “volledige restauratie”, wordt het voertuig vóór enige demontage getest en gecontroleerd op alle mogelijke gebreken waarvan nota genomen wordt. Pas in tweede instantie kan overgegaan worden tot demontage, steeds vergezeld met grondig onderzoek van de gedemonteerde delen. De derde fase is het in kaart brengen van de te vervangen en de te herstellen onderdelen en planning in tijd. Pas op dit ogenblik kan een vrij juist kostenplaatje begroot worden.

Echter na een voorafgaandelijk onderzoek kunnen wij op uitzonderingen na een vrij reëel beeld vormen van waar we samen voor staan. Voor het volbrengen van het avontuur maken wij gebruik van deskundigheid, vakmanschap en ervaring.
Old-Timers garage ATELIER MOENS vindt u terug in de Gouden Gids en op o.a. Google onder de rubrieken :
GARAGE MOENS - Nijverheidsstraat 45, B-2800 Mechelen - oldtimers, old timers, restauratie wagens, restauratie oldtimers, old timer onderdelen, restauratie van Old-Timer, oldtimer accessoires, moens-atelier, atelier moens, garage moens, oldtimer mechelen, oldtimers-garage mechelen moens, atelier moens, atelier-moens Mechelen, winterberging wagens old-timer, OLD TIMERS - restauratie old-timer, restauratie old-timers, restaureren van old-timers
Restauratie | Onderhoud | Revisie/Tuning | Koetswerk | Documenten/Wetgeving | Interieur/Electriciteit | Contact | Geschiedenis
Onderdelen/Accessoires | Verkoop/Winterberging
© Old-Timer garage ATELIER MOENS - MECHELEN